4

Monthly Archives: Lipiec 2017

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU PUP MOBEL OASE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO MOBEL OASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż poniżej oferowanych składników majątku wchodzących w skład masy upadłości: a) nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Zielonagóra, gm....
więcej

TRZECIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż...
więcej