Category Archives: Aktualności

CZWARTE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 1.752.520,00 zł netto [słownie: jeden milion...
więcej

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU PUP MOBEL OASE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO MOBEL OASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż poniżej oferowanych składników majątku wchodzących w skład masy upadłości: a) nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Zielonagóra, gm....
więcej

TRZECIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż...
więcej

CZWARTE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 3.058.080,00 zł netto...
więcej

TRZECIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 4.587.120,00 zł...
więcej

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 2.804.032,00 zł netto [słownie: dwa miliony osiemset...
więcej

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i...
więcej