4

Category Archives: Strona główna

Obwieszczenie o sprzedaży Przedsiębiorstwa AMPOL INTERNATIONAL w upadłości likwidacyjnej jako całości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 3.505.040,00 zł netto...
więcej

Obwieszczenie o sprzedaży Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego DROMOST w upadłości likwidacyjnej jako całości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za...
więcej

ZM SALUS Sp. z o.o. – sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Golince (sygn. akt XI GUp 2/14), zaprasza do składania ofert na zakup określonych i wykazanych (w regulaminie sprzedaży) wierzytelności przysługujących upadłemu, za cenę najwyższą zaoferowaną.

Z dokumentacją dotyczącą sprzedawanych wierzytelności można zapoznać się w Kancelarii Syndyka w...

więcej

ZM SALUS – LISTA WIERZYTELNOŚCI

W dniu 03 grudnia 2014 r. syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych SALUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przedłożył do akt sprawy sporządzoną listę wierzytelności....
więcej