3a
icon-1

Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja

Kilkunastoletnie funkcjonowanie w tej branży zaowocowało nabyciem doświadczenia, które trudno przecenić. Nasza Kancelaria przeprowadziła ponad 60 postępowań upadłościowych, w tym takich przedsiębiorstw jak Pekabex SA, Wiepofama SA, Pharmgas SA, Dromost Spółka z o.o., Marpol Spółka z o.o. czy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Wolsztyn.

Zakres naszych usług w obrębie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje:

  • pełnienie roli syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, kuratora w postępowaniach upadłościowych;
  • konsultacje na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej;
  • reprezentowanie przed sądem upadłościowym; działanie w roli pełnomocnika upadłego lub wierzyciela;
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu upadłościowym, w szczególności zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości;
  • reprezentacja członków zarządu w postępowaniu dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • doradztwo i konsultacje dla podmiotów, które planują restrukturyzację lub są w trakcie restrukturyzacji;

Formularz kontaktowy