Category Archives: Bez kategorii

DRUGIE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO DROMOST W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ JAKO CAŁOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i...
więcej