Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA we Frankfurcie nad Ordą (LL.B.)

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 roku, pracując w kancelarii radcy prawnego i syndyka oraz w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny i Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Zajmuje się organizacją pracy Kancelarii. Nadzoruje pracę sekretariatu i koordynuje kwestie administracyjne.

Odpowiedzialna za rejestrację i obieg dokumentów w Kancelarii.

W kancelarii pracuje od 2015 roku.