ZM SALUS – LISTA WIERZYTELNOŚCI

ZM SALUS – LISTA WIERZYTELNOŚCI

W dniu 03 grudnia 2014 r. syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych SALUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przedłożył do akt sprawy sporządzoną listę wierzytelności.