„WALDORF & STATLER PROPERTIES” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Plewiskach

„WALDORF & STATLER PROPERTIES” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Plewiskach

 1. DANE RESTRUKTURYZOWANEGO:

Restrukturyzowany: "WALDORF & STATLER PROPERTIES" sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Plewiskach

Adres: ul. Grunwaldzka 517c, 62-064 Plewiska

Województwo: Wielkopolskie

KRS: 0000169089, NIP: 7811731698, Regon: 634495210

 1. DANE RESTRUKTURYZOWANEGO:

Sąd restrukturyzacyjny: Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt: XI GRp 29/19, wcześniej XI GR 58/19

Data otwarcia postępowania: 02.08.2019 r.

Rodzaj postępowania: Przyspieszone postępowanie układowe

Nadzorca sądowy: ŁWS Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19, 60-833 Poznań

Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

 1. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:
 2. Otwarcie restrukturyzacji:
  • data postanowienia o otwarciu restrukturyzacji: 02.08.2019 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2019; numer 160/2019 (5799) z 20 sierpnia 2019 r.; pozycja 43094
 3. Spis wierzytelności:
  • sporządzony i złożony do akt sprawy, nie zatwierdzony
 4. Termin zgromadzenia wierzycieli:

  • brak
 5. Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku