Zakres usług

Upadłość i restrukturyzacja

Kilkunastoletnie funkcjonowanie w tej branży zaowocowało nabyciem doświadczenia, które trudno przecenić. Nasza Kancelaria przeprowadziła ponad 60 postępowań upadłościowych, w tym takich przedsiębiorstw jak Pekabex SA, Wiepofama SA, Pharmgas SA, Dromost Spółka z o.o., Marpol Spółka z o.o. czy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Wolsztyn.
więcej

Mediacje

Mediacja to szansa na ugodowe zakończenie sprawy, z pominięciem drogi sądowej. Mediacja to zarządzane negocjacje. Strony, pod okiem mediatora, wspólnie poszukują takiego rozwiązania problemu, które będzie możliwe do zaakceptowania przez obie z nich. Mediator – jako neutralna osoba trzecia – pomaga stronom znaleźć porozumienie i przywrócić wzajemne zaufanie. Mediacja to alternatywa dla długotrwałego i uciążliwego procesu sądowego. Dobrowolność i poufność to najważniejsze cechy mediacji, które zapewniają komfort jej uczestnikom.
więcej

Obsługa prawna przedsiębiorców – prawo gospodarcze i handlowe

Od lat współpracujemy z przedsiębiorcami i możemy zaoferować im następujące usługi: reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, kompleksowe dochodzenie należności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (m. in. redagowanie, analiza i opiniowanie umów), doradztwo prawne w zakresie prawa spółek (zakładanie, likwidacja, bieżąca obsługa prawna), pomoc prawna dla stowarzyszeń i fundacji - pomoc przy sporządzaniu statutów, rejestracja i bieżąca obsługa prawna.
więcej

Sprawy cywilne

Oferujemy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych spraw cywilnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. W szczególności zajmujemy się następującymi zagadnieniami: umowy, dochodzenie należności, prawo turystyczne, prawo obrotu nieruchomościami, ubezpieczenia i odszkodowania, prawo medyczne, ochrona własności intelektualnej, prawo sportowe.
więcej

Formularz kontaktowy