Obsługa prawna przedsiębiorców – prawo gospodarcze i handlowe

Obsługa prawna przedsiębiorców – prawo gospodarcze i handlowe

Od lat współpracujemy z przedsiębiorcami i możemy zaoferować im następujące usługi:

 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami;
 • kompleksowe dochodzenie należności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (m. in. redagowanie, analiza i opiniowanie umów);
 • doradztwo prawne w zakresie prawa spółek (zakładanie, likwidacja, bieżąca obsługa prawna);
 • pomoc prawna dla stowarzyszeń i fundacji - pomoc przy sporządzaniu statutów, rejestracja i bieżąca obsługa prawna;
 • stała współpraca z następującymi ekspertami:
  • biegłymi z zakresu wyceny składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przedsiębiorstw, w tym nieruchomości oraz biegłymi z zakresu wyceny przedsiębiorstw jako całości,
  • biegłymi z zakresu księgowości,
  • ekspertami z zakresu prawa europejskiego;

Formularz kontaktowy