Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Oferujemy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych spraw cywilnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

W szczególności zajmujemy się następującymi zagadnieniami:

  • umowy - pomoc w redagowaniu umów, opiniowanie umów, analiza umów, pomoc prawna w sytuacji gdy umowa nie jest wykonywana lub została wykonana nienależycie (realizacja uprawnień z rękojmi lub gwarancji, dochodzenie odszkodowań);
  • dochodzenie należności - reprezentacja w sprawach windykacji należności, także przed sądami;
  • prawo turystyczne - stała współpraca z biurami podróży pozwoliła nam nabyć spore doświadczenie w tej branży, pomocne zarówno przy reprezentowaniu interesów organizatorów oraz ich klientów. Oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (przez organizatora lub klienta) oraz dochodzeniu zadośćuczynienia za zmarnowany urlop;
  • prawo obrotu nieruchomościami - konsultacje przed kupnem lub sprzedażą nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, pomoc w zredagowaniu umów najmu oraz innych umów dotyczących nieruchomości;
  • ubezpieczenia i odszkodowania - m. in. kompleksowe dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli zarówno w zakresie szkód majątkowych i osobowych (odszkodowania, zadośćuczynienia);
  • prawo medyczne - reprezentowanie interesów lekarzy oraz pacjentów;
  • ochrona własności intelektualnej - konsultacje, pomoc prawna przy redagowaniu umów lub ich wykonywaniu, przeniesienie praw autorskich, naruszenia praw autorskich;
  • prawo sportowe - m. in. pomoc prawna przy zakładaniu stowarzyszeń sportowych, sporządzaniu statutów, wniosków założycielskich;

Formularz kontaktowy