Zespół

Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną egzaminem radcowskim. Od 1996 roku wpisany na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Kieruje pracami Kancelarii od 1996 r. Uzyskał licencję syndyka, która następnie została zmieniona ustawowo na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i upoważnia go do pełnienia funkcji syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach upadłościowych, które konsekwentnie buduje od ponad 20 lat. Zaangażowany w działalność poznańskiego samorządu radców prawnych, także na szczeblu krajowym.

Ponadto ukończył z tytułem magistra sportu (specjalizacja trener piłki ręcznej) Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Posiada kilkuletni staż pracy akademickiej w dziedzinie prawa sportowego.

Jest jednym z założycieli Europa Biuro - pionierskiej inicjatywy związanej z integracją europejską, prężnie działającej w latach '90. Czynny w pracach stowarzyszeń i innych organizacji zajmujących się tematyką prawa europejskiego i sportowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i sportowym.

Formularz kontaktowy

  Członek Zespołu do spraw mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

  Specjalizuje się w sprawach turystycznych i gospodarczych. Prowadzi także obsługę prawną wierzycieli i syndyków w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 r., pracując w kancelariach radcowskich obsługujących przedsiębiorców. Ukończyła Wydział Prawa UAM w Poznaniu oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2009 r.

  Absolwentka studiów podyplomowych (2016-2017 Psychologia w biznesie na Uniwersytecie SWPS oraz 2018-2019 Profesjonalny Mediator Gospodarczy na UAM) oraz licznych szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji gospodarczej, wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Uprawnienia mediatora uzyskała pod okiem Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych i mediatora gospodarczego Macieja Bobrowicza.

  Publikuje w kwartalniku Paragraf Poznański, wydawanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

  Wpisana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na listę stałych mediatorów sądowych.

  W praktyce mediacyjnej stosuje Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów oraz Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony w 2008 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Prowadzi blog o prawie turystycznym pt. "Prawo w podróży" ( www.prawowpodrozy.pl )

   

  Radca Prawny, doradca restrukturyzacyjny. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie po złożeniu egzaminu zawodowego została wpisana na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

  W październiku 2013 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na licencję syndyka, a następnie została wpisana na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji związanych z tematyką upadłości i restrukturyzacji.

  Jako wykładowca brała udział w projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadząc szkolenie ABC Przedsiębiorczości z zakresu aspektów prawnych – „Własna firma = nowe możliwości”.

  Interesuje się prawem upadłościowym, prawem gospodarczym i handlowym, a także szeroko pojętą tematyką restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z Kancelarią związana od 2005 r., biorąc czynny udział w prowadzonych przez Kancelarię postępowaniach upadłościowych.

  Jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, prowadzi również własne postępowania upadłościowe oraz jako tymczasowy nadzorca sądowy - postępowania zabezpieczające.

   

  tel. kontaktowy: 691-664-974,

  Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie po złożeniu egzaminu zawodowego został wpisany na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 roku, pracując w kancelariach radcowskich oraz adwokackich. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. W październiku 2015 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na licencję syndyka, a następnie został wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Interesuje się tematyką negocjacji.

  W kancelarii pracuje od 2013 roku.

  Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA we Frankfurcie nad Ordą (LL.B.)

  Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 roku, pracując w kancelarii radcy prawnego i syndyka oraz w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny i Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych.

  Zajmuje się organizacją pracy Kancelarii. Nadzoruje pracę sekretariatu i koordynuje kwestie administracyjne.

  Odpowiedzialna za rejestrację i obieg dokumentów w Kancelarii.

  W kancelarii pracuje od 2015 roku.