ZM SALUS Sp. z o.o. – sprzedaż wierzytelności

ZM SALUS Sp. z o.o. – sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych „SALUS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Golince (sygn. akt XI GUp 2/14), zaprasza do składania ofert na zakup określonych i wykazanych (w regulaminie sprzedaży) wierzytelności przysługujących upadłemu, za cenę najwyższą zaoferowaną.

Z dokumentacją dotyczącą sprzedawanych wierzytelności można zapoznać się w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7 w godz. od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Oferty z ceną zakupu (forma pisemna) należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7, w terminie 10 dni od dnia ukazania się obwieszczenia do godz. 14:00 – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Ze szczegółami dotyczącymi sprzedaży można zapoznać się bezpośrednio w kancelarii syndyka lub pod telefonem 61 847 69 39.

ZM SALUS - Regulamin sprzedaży wierzytelności