4

Monthly Archives: Październik 2017

CZWARTE OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako całości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 1.752.520,00 zł netto [słownie: jeden milion...
więcej