Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca, 2021

 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Sawala – Kancelaria Prawna, z siedzibą przy ul.Mickiewicza 19, 60-838 Poznań (zwana dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”). Z Administratorem można kontaktować się pisemne na wskazany wyżej adres siedziby lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres kancelaria@sawala.com.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

  • realizacji usługi oferowanej przez Kancelarię, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorem m.in obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora m.in dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk aktywności na stronach internetowych Kancelarii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, podmioty świadczące usługi rachunkowe i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego m.in. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

POMOŻEMY!

Jeśli potrzebujesz pomocy daj nam znać. Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

W pilnych sprawach ZADZWOŃ!

 +48 61 847 69 39

kancelaria@sawala.com.pl Pon – Pt 08:00-16:00

Potrzebujesz kogoś do pomocy?

Pomożemy! Zadzwoń! +48 61 847 69 39

·   Pon – Pt 08:00-16:00

Nasz Zespół

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security