Arkadiusz Sawala - Kancelaria Prawna, Radca Prawny - ANowak

Agata Nowak

Radca prawny, stały mediator sądowy

Członek Zespołu do spraw mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w sprawach turystycznych i gospodarczych. Prowadzi także obsługę prawną wierzycieli i syndyków w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 r., pracując w kancelariach radcowskich obsługujących przedsiębiorców. Ukończyła Wydział Prawa UAM w Poznaniu oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2009 r.

Absolwentka studiów podyplomowych (2016-2017 Psychologia w biznesie na Uniwersytecie SWPS oraz 2018-2019 Profesjonalny Mediator Gospodarczy na UAM) oraz licznych szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji gospodarczej, wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Uprawnienia mediatora uzyskała pod okiem Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych i mediatora gospodarczego Macieja Bobrowicza.

Publikuje w kwartalniku Paragraf Poznański, wydawanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Wpisana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na listę stałych mediatorów sądowych.

W praktyce mediacyjnej stosuje Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów oraz Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony w 2008 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prowadzi blog o prawie turystycznym pt. “Prawo w podróży” ( www.prawowpodrozy.pl )

SPECJALIZACJE

  • Mediacje
  • Prawo turystyczne
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security