Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną egzaminem radcowskim. Od 1996 roku wpisany na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Kieruje pracami Kancelarii od 1996 r. Uzyskał licencję syndyka, która następnie została zmieniona ustawowo na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i upoważnia go do pełnienia funkcji syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach upadłościowych, które konsekwentnie buduje od ponad 20 lat. Zaangażowany w działalność poznańskiego samorządu radców prawnych, także na szczeblu krajowym.

Ponadto ukończył z tytułem magistra sportu (specjalizacja trener piłki ręcznej) Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Posiada kilkuletni staż pracy akademickiej w dziedzinie prawa sportowego.

Jest jednym z założycieli Europa Biuro - pionierskiej inicjatywy związanej z integracją europejską, prężnie działającej w latach '90. Czynny w pracach stowarzyszeń i innych organizacji zajmujących się tematyką prawa europejskiego i sportowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i sportowym.